Utgivna nummer

1 Filosofins metaforer Staffan Carlshamre (pdf)

13 Allvarsmannen inför ordspråken Sören Halldén (pdf)

21 Moral och godhet Carola Sandbacka (pdf)

32 Medvetandets problematik Svante Bohman (pdf)

36 Rosings misslyckade illusionistnummer Ingmar Persson (pdf)

Recension

39 Recension av Tom Regan: The Case for Animal Rights Dan Egonsson (pdf)

47 Notiser (pdf)