Utgivna nummer

3 Hellre helhjärtad än tvehågsen? Dan Egonsson och Cathrine Felix (pdf)

19 Varats gåta Lars Bergström (pdf)

31 Don Loeb om gastronomisk realism Viktor Moberger (pdf)

38 Att försöka förstå förståelse Anders Tolland (pdf)

45 Svar till Anders Tolland Jan Scheffel (pdf)

53 Jordbävningen och livbåten Mattias Gunnemyr (pdf)

Recensioner

59 Jens Johansson om Verklighetsbilder av Carl Reinhold Bråkenhielm (pdf)

63 Notiser (pdf)