Utgivna nummer

3 En internalistisk teori om moraliska uppfattningar Gunnar Björnsson (pdf)

22 Doping och idrottens natur Jonas Larsson (pdf)

30 AI-paradoxen Jan Cedervall (pdf)

36 Descartes och Spinoza om själens aktioner och passioner Lorenzo Casini (pdf)

50 Några problem med hedonistisk ekosofi Bolof Stridbeck (pdf)

Recension

56 Ingemar Nordin om Peter Melanders Analyzing Functions (pdf)

60 Notiser (pdf)