Utgivna nummer

3 Reflektivt ekvilibrium: tre utvidgningar Johan Brännmark (pdf)

17 Film och filosofi, film som filosofi Fredrik Gustafsson (pdf)

22 Quine och sanningen Lars Bergström (pdf)

33 Kant och det sublima Hans Ruin (pdf)

37 Överraskningsparadoxen Björn Lundgren (pdf)

41 Hitlers folkstat Jan Thorsson (pdf)

45 Varat: en fråga om uteslutning Martin Lembke (pdf)

Recension

54 Torbjörn Tännsjö om På väg mot språket av Martin Heidegger (pdf)

60 Notiser (pdf)