Utgivna nummer

”En bit kvar att gå för öppet tillgängliga forskningsartiklar av filosofer: två forskningsansatser inom open access

Mikael Laakso och Yrsa Neuman

Fulltext (pdf)