Utgivna nummer

Den juridiska argumentationens rationalitet: dialog, logik och sanning

Aleksander Peczenik

Fulltext (pdf)