Utgivna nummer

RECENSIONER

Tre slags etiska teorier? Aristoteles, Kant och Sidgwick om vad vi har skäl att göra Anders Hansson. Thales 2018. 239 s. isbn 978-91-7235-111-0

Jonas Olson

Fulltext (pdf)