Utgivna nummer

RECENSIONER

Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde Jonna Bornemark. Volante 2018. 304 s. isbn 978-91-88659-17-0

Mats Ingelström

Fulltext (pdf)