Utgivna nummer

Recensioner

Michail Gorbatjov. Översättning: Staffan Skott. Fri Tanke förlag, 2013. 546 sidor. isbn 978–91–86061–62–3

Torbjörn Tännsjö

 

Fulltext (pdf)