Utgivna nummer

Recensioner

Soldater. Sönke Neitzel och Harald Welzer. Översättning: Svenja Hums Brombergs, 2013. 460 s. isbn 978–91–7337–372–2

Torbjörn Tännsjö

 

Fulltext (pdf)