Utgivna nummer

Leibniz monadologi, individualitet och Panopticon

Anders Bartonek

Fulltext (pdf)