Utgivna nummer

Artiklar

3 Lars Bergström: Hotet från medvetna maskiner (pdf)

12 Andrea S. Asker: Problemet med kollektiv påverkan (pdf)

18 Erik Hallstensson: Heidegger mot moderniteten – en instruktiv förbrytelse? (pdf)

Kommentar

35 Johan E. Gustafsson: Mycket sent om Hedenius och Mathlein (pdf)

Recensioner

37 Hans Teke om Why Solipsism Matters av Sami Pihlström (pdf)

41 Anders Hansson om antologin Filosofi och pandemi (pdf)

45 Jesper Jerkert om Forskningsetik för humaniora av Håkan Salwén (pdf)

50 Martin Lembke om Är Gud annorlunda? av Lennart Nordenfelt (pdf)

53 Robert Callergård om Novum Organum av Francis Bacon (pdf)

55 Björn Lundberg om antologin Oumbärliga samtal: Humaniora och samhällsvetenskap i svensk offentlig debatt (pdf)

58 Lars Bergström om Medvetandets mysterium av Annaka Harris (pdf)