Utgivna nummer

Artiklar

Lars Bergström: Hotet från medvetna maskiner

Andrea S. Asker: Problemet med kollektiv påverkan

Erik Hallstensson: Heidegger mot moderniteten – en instruktiv förbrytelse?

Kommentar

Johan E. Gustafsson: Mycket sent om Hedenius och Mathlein

Recensioner

Hans Teke om Why Solipsism Matters av Sami Pihlström

Anders Hansson om antologin Filosofi och pandemi

Jesper Jerkert om Forskningsetik för humaniora av Håkan Salwén

Martin Lembke om Är Gud annorlunda? av Lennart Nordenfelt

Robert Callergård om Novum Organum av Francis Bacon

Björn Lundberg om antologin Oumbärliga samtal: Humaniora och samhällsvetenskap i svensk offentlig debatt

Lars Bergström om Medvetandets mysterium av Annaka Harris