Utgivna nummer

Artiklar

3 Lars Bergström: Hotet från medvetna maskiner

12 Andrea S. Asker: Problemet med kollektiv påverkan

18 Erik Hallstensson: Heidegger mot moderniteten – en instruktiv förbrytelse?

Kommentar

35 Johan E. Gustafsson: Mycket sent om Hedenius och Mathlein

Recensioner

37 Hans Teke om Why Solipsism Matters av Sami Pihlström

41 Anders Hansson om antologin Filosofi och pandemi

45 Jesper Jerkert om Forskningsetik för humaniora av Håkan Salwén

50 Martin Lembke om Är Gud annorlunda? av Lennart Nordenfelt

53 Robert Callergård om Novum Organum av Francis Bacon

55 Björn Lundberg om antologin Oumbärliga samtal: Humaniora och samhällsvetenskap i svensk offentlig debatt

58 Lars Bergström om Medvetandets mysterium av Annaka Harris