Filosofisk tidskrift grundades 1980 och har sedan dess kommit ut med fyra nummer per år.

Tidskriften publicerar texter från olika filosofiska inriktningar och skolor och vänder sig inte bara till fackfilosofer utan i minst lika hög grad till en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade.

Under fliken “Utgivna nummer” kan alla nummer av Filosofisk tidskrift från 2010–2018 läsas i digitalt format utan kostnad. Även tidigare årgångar kommer att läggas upp digitalt inom kort — håll utkik! Senare nummer kommer att göras tillgängliga två år efter utgivningsåret.

Aktuellt nummer 2021:1

Vad är filosofi? En introduktionsföreläsning Staffan Carlshamre

Om feministisk etik och dess politiska betydelser i vår tid Evelina Johansson Wilén

Recensioner

Lars Bergström om Folk och vilja: Ett försvar för demokratin i vår tid av Folke Tersman och Torbjörn Tännsjö

Ulrika Björk om fyra böcker om Hannah Arendt

András Szigeti om Att förstå social förståelse av Patrizio Lo Presti

Marco Tiozzo om Kunskapsteori: En introduktion till vetande, berättigande och sanning av Lars-Göran Johansson, Tomas Ekenberg, George Masterton och Pauliina Remes

Notiser