Filosofisk tidskrift har som ändamål att bidra till en mångsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer.

Tidskriften står öppen för olika filosofiska inriktningar, men den vill undvika bidrag som man inte kan tillgodogöra sig utan speciella förkunskaper eller tekniska färdigheter. Utöver längre artiklar på omkring 10-15 sidor, tar tidskriften gärna emot kortare bidrag och inlägg av notiskaraktär.

Redaktörer : Jens Johansson (ansvarig utgivare) och Olle Risberg

Redaktionsassistent : Karin Enflo

Filosofisk tidskrift utges av Bokförlaget Thales. c/o Filosofiska institutionen SU, 106 91 Stockholm.

PRENUMERATIONSSERVICE

För prenumerationsärenden kontakta:

Nätverkstan ekonomitjänst
Box 31120
400 32 Göteborg

telefon: 031-743 99 05
fax 031-743 99 06
email:ekonomitjanst@natverkstan.net

Beställning kan också göras här.

Tidskriften utkommer med 4 nummer/år, pris 200 kr (inkl moms) inom landet, 300 kr utom landet.

Lösnummer kostar 55 kr.

ÄLDRE NUMMER

Tidigare årgångar av Filosofisk tidskrift (före 2008) kan köpas direkt från Bokförlaget Thales (mail).

För årg 1980 - 1991 är priset 100 kr/årg, lösa ex 30 kr. För årg 1992 - 2000 är priset 160 kr/årg, lösa ex 45 kr. Porto tillkommer.