Dåligt minne

TALKING PHILOSOPHY - THE PHILOSOPHERS' MAGAZINE BLOG har Jean Kazez den 8 oktober 2008 tagit upp frågan om man kan klandras moraliskt för att man har glömt något. I vissa fall kan man säkert klandras för att man inte har vidtagit rimliga åtgärder för att inte glömma – t.ex. att skriva in i sin kalender att man ska hålla en föreläsning på en viss plats vid en viss tid – men om man nu har vidtagit alla sådana åtgärder och ändå glömmer? Man glömmer ju (normalt) inte avsiktligt eller ens medvetet. Rent språkligt är det visserligen något man ”gör”, men en riktig handling är det väl ändå inte? Trots detta klandrar vi ju ändå ofta folk glömt att göra något de borde ha gjort. Är det rimligt? I många fall kan man väl inte rå för att man glömmer. Man kanske helt enkelt har dåligt minne. Är det en bra ursäkt?