Farlig vård

Torbjörn Tännsjö skriver (DN 12/3), i samband med den kvinnliga läkaren som häktades som misstänkt för dråp på ett förtidigt fött barn, att “så kallad palliativ behandling kan aktivt komma att påskynda en patients död”. Formuleringen är försåtlig. Palliativ behandling är naturligtvis någonting aktivt, men följer det därav att man även aktivt påskyndar en patients död – om nu behandlingen leder till att patientens död påskyndas? Tännsjö tycks mena det; han säger att det “inom västerländsk medicinsk praxis har blivit vanligt att läkare ibland aktivt avslutar patienters liv”. Även denna formulering är försåtlig. Är det “vanligt” att läkare aktivt avslutar patienters liv, eller händer det “ibland”? Sammantaget får man lätt intrycket att Tännsjö menar att läkare ofta tar livet av folk och att palliativ vård är livsfarlig.