Botanisk semantik

Som en kommentar till relevansen av begreppsliga intuitioner och länsstolsfilosoferande i största allmänhet är följande exempel intressanta: Vet ni vad en banan respektive en jordgubbe är? Om svaret är ja, vilket jag utgår från att det är, vad säger ni då om följande påståenden ”Bananer är bär” och ”Jordgubbar är inte bär”? De flesta av mina studenter och kollegor svarar att båda påståendena är falska, det senare påståendet är kanske till och med analytiskt falskt (tänk på samma påstående uttryckt på engelska ”Strawberries are not berries”).
    Vad svarar då botaniken (och vilken vetenskap skulle vi annars vända oss till)? Jo, bananer är bär (tillsammans med bland annat gurkor, paprikor och tomater) medan jordgubbar inte är det och inte ens frukter (vilket för övrigt inte heller äpplen och päron är). Bär är nämligen mångfröiga äkta frukter inom undergruppen saftiga frukter. Frukter är blomväxtdelar som bildas för att fortplantning av växten ska kunna ske.
    Själva frukten bildas av fruktämnet som utgör den nedre delen av blommans pistill. Jordgubbar däremot hör till gruppen skenfrukter, också kallade falska frukter (!), eftersom vad ni kallar bäret består av fler delar än själva fruktämnet; jordgubbens frukt är endast de gula prickarna (som i botanisk mening är ”nötter”) på ”bäret” medan ”bäret” är en uppsvälld blombotten. Jordgubben är för övrigt inte heller en art utan en hybrid av två amerikanska arter ”jättesmultron” och ”scharlakanssmultron”.
    Nå, visste ni vad bananer respektive jordgubbar är? Vet ni det nu? Och är det botaniska allmängods, mestadels hämtat från Wikipedia men också från Nordisk Familjebok anno 1955, ni här fått er serverat ett resultat av empiriska upptäckter och alltså a posteriori eller är dessa botaniska påståenden analytiska, så att ni alltså gjorde er skyldiga till en självmotsägelse när ni hävdade att jordgubbar är bär?

Mikael Janvid