Kunskapsteori

När den senaste Nobelpristagaren i litteratur, Herta Müller, fick frågan om hur det kändes svarade hon: “Jag vet att jag har fått priset, men jag tror det inte”. Ska man tro på det? Talar hon mot bättre vetande? (“Bättre vetande” är i detta fall så gott som all kunskapsteori från Platon och framåt, enligt vilken kunskap är en sorts sann tro.) Eller är det tvärtom Müller som vet bättre? Varför ska vi just tro på Platon och grabbarna?