Jordens form

Den som noga läste Filosofisk tidskrift 1993 kunde där lära sig att jorden är platt. Beviset ser ut så här. Vi börjar med att betrakta följande sats, som vi kan kalla ”S”:

(S) Satsen ”Jorden är platt” följer logiskt ur denna sats.

Vi inser lätt att satsen ”Jorden är platt” följer logiskt ur S. Ty ”Jorden är platt” måste vara sann, om S är sann. För att inse det kan vi anta att S är sann. Av detta följer ju att satsen ”Jorden är platt” följer logiskt ur S – ty det är ju just detta som påstås i S. Och av detta, i kombination med vårt antagande att S är sann, följer att satsen ”Jorden är platt” följer logiskt ur en sann sats. Men varje sats som följer logiskt ur en sann sats, måste själv vara sann. Om S är sann, är alltså även ”Jorden är platt” sann.
    Men är då S sann? Ja, S är sann, om satsen ”Jorden är platt” följer logiskt ur S. Och vi har ju just visat att ”Jorden är platt” följer logiskt ur S. Alltså är S sann! Och eftersom S är sann, och ”Jorden är platt” följer logiskt ur S, så är även ”Jorden är platt” sann. Och eftersom den är sann, så är jorden platt. Vilket skulle bevisas.