Modern konst

En konstnärlig aktivistgrupp som kallas “Kanslibyrån”, och som har viss anknytning till Konstfack i Stockholm, sysslar enligt en intervju i DN 22/2 2009 med att byta plats på prislappar i mataffärer. Detta “syftar till att bryta normer”. Ska man förstå det så att det vore en rent estetisk förbättring att vi som handlar mat blir förvirrade och förbannade? Eller är tanken den att normer i största allmänhet är oestetiska eller omoraliska? Hur är det t.ex. med normen att man bör bryta normer, en norm som tydligen är accepterad på Konstfack?