Beställning

För att beställa en prenumeration eller lösnummer, maila till Bokförlaget Thales och tala om vad du vill ha. Glöm inte att uppge adressen som tidskrften ska skickas till.